• Digital markedsføring

    OKR – ET SYSTEM ALLE BEDRIFTER BØR KJENNE TIL

    Denne uken har vi fått i oppgave å skrive om OKR.OKR er et system flere bedrifter burde kjenne til, da det er ett system som hjelper til å gjennomføre. Karl Philip Lund introduserte oss til dette for en uke siden og min gruppe har allerede fått bruk for dette i jobbsammenheng. Han har mye kunnskap om nettopp dette og beskriver OKR som et system for gjennomføring og skal kunne hjelpe oss å navigere gjennom store landskaper den gang vi jobber i et stort selskap. Hva er OKR? OKR er bygd opp av Objective (hva ønsker vi å oppnå?) og Key Results (hvordan har vi tenkt å komme dit?) hvor brukeren skal kunne sette høye mål (høyere mål enn…