• Digital markedsføring

    Hvordan utforme en god digital strategi?

    En digital strategi skal hjelpe til å føre bedriften din i en riktig retning når det gjelder digital markedsføring. I en digital strategi er viktig å sette seg konkrete mål. Som for eksempel, «hva er det vi ønsker å oppnå?». Fordi det skaper innsikt, retningslinjer og struktur for å nå et spesifikt mål. Det starter med en situasjonsanalyse som sier noe om hvor bedriften er nå. Dermed handler det om å finne målet/aspirasjonen som sier noe om hvor en ønsker å være. Når dette er kartlagt vil neste spørsmålet innebære hvordan man kommer seg dit, altså veien til målet. Når strategien er fastsatt må du finne ut hvilken aktivitet du…